جزوه ترمودینامیک مجموعه مهندسی شیمی

دسته بندي : فنی و مهندسی » مهندسی شیمی

 جزوه ترمودینامیک مجموعه مهندسی شیمی

 

توضیحات محصول:جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد  رشته مهندسی شیمی ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

توجه:در پاسخ گویی به سوالات کنکور علاوه بر بار علمی نیاز به یک مهارت خاص در تست زنی نیز می باشد که سعی شده برای مطالب کتابهای خلاصه منابع تمام رشته ها این موضوع اجراگرد د. پس مطالب این کتابها طوری برنامه ریزی و تالیف شده که دانشجو هم مطالب کتاب را خوب یاد می گیرد وهم در تست زنی مهارت کافی پیدا می کند.

 

فصل اول: فشار وهیدرواستاتیک 


مقدمه اي برفشار در سیستم ها 
به زبان ساده فشار عبارت است از نسبت نیروي عمودي وارد بر سطح تعریف میشود، این مبحث در فرآیندهاي فنی
مهندسی به ویژه تکنیک خلاء و نیز فرآیندهاي لایه نشانی فیزیکی و غیره کاربرد اساسی دارد. در ابتدا به بحث هاي
مقدماتی فشار که مربوط به فیزیک مقدماتی میشود میپردازیم
1 - 1- فشار و تعاریف ابتدائی 
همانطور که گفته شد و با توجه به 1 1- ، فشار در حالتی ساده عبارت است از نیروئی قائم که بر سطحی معین اعمال
میشود، و به صورت ( رابطه ي 1( : 1- اس

نکته 
در صورتی که جسم شناور را اندکی به بالا و پائین تغییر وضعیت دهیم جسم نوسان خواهد داشت به طوري که مـیتـوان
براي وضعیت نوسان معادلهي حرکت را به صورت مستقیم و یا از طریق انرژي نوشت و فرکانس حرکت را بدست آورد
این مسئله را میتوان در دیدگاههاي زیر بررسی نمود
1 - با توجه به شکل میله اي که با جرم m و طول l به اندازه ي y به داخل سیالی به چگالی r فرو برده شده و دامنه ي
نوسانات کوچک آن y است.

پرسش هاي چهار گزینه اي فصل سوم 
 
 -1 در چه دمائی دماسنجها سلسیوس و فارنهایت را یکسان نمایش میدهند؟ 
 41 (2 40 (1
 40- (4 41- (3
 -2 دماي یک جسم توسط دو دماسنج سلیسوس و فارنهایت خوانده شده است اگر اختلاف دو دماي خوانده شـده 40
باشد دماي جسم چند درجهي کلوین است؟ 
 (1
0k (2 283 0k
 280
 (3
0k
 هیچکدام (4 293
 -3 در چه دمائی برحسب رانکین مقیاسهاي فارنهایت و سلیسوس بر هم تطبیق مییابند؟ 
 (1
oR (2 410.67 oR (3 419.67 oR (4 400 oR
 410.5
 -4 براي اندازهگیري دماي نقطهي جوش آب از دماسنجهاي گازي با حجم ثابت و گازهاي مختلف اسـتفاده مـیشـود
کدام مورد صحیح است؟ 
1) در تمامی شرایط دماسنجها دماي یکسان را نمایش . میدهند 
2) در تمامی شرایط دماسنجها، دماي مختلف را نمایش می . دهند 
3) در شرایطی که گاز کاملاً رقیق باشد دماسنجها دماي یکسان را نمایش میدهند
4) در شرایطی که فشار گاز در نقط هي 3 گانه آب براي دماسنجهاي مختلف یکسان داشته دماي یکسان نشان . میدهد 
 -5 در یک دماسنج نقطه ي ذوب یخ را 30 و جوش آب را در فشار 50 ، 1 atm نمایش میدهـد ایـن دمـا سـنج دمـاي
جسمی را که
0c
25 است را چه مقدار نمایش میدهد؟ 
 -6 علت استفاده از ترموکوپل در اندازهگیري دما کدام است؟ 
1) میزان دقت آن 2 ) سرعت اندازهگیري آن 
3) سادگی آن 4) حساسیت آن
  

دسته بندی: فنی و مهندسی » مهندسی شیمی

تعداد مشاهده: 653 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 304

حجم فایل:4,178 کیلوبایت

 قیمت: 10,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    نوع فایل:Pdf
    سایز: 4.08Kb
    تعداد صفحه:304