جزوه کنترل فرآیند رشته مهندسی شیمی

دسته بندي : فنی و مهندسی » مهندسی شیمی

جزوه کنترل فرآیند رشته مهندسی شیمی

توضیحات محصول:جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد  رشته مهندسی شیمی ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

فصل اول:سیستم هاي کنترلی 
بهره : بهره یک حلقه حاصل ضرب تمام ترنسمیتانس هاي موجود بر روي شاخه هاي تشکیل دهنده یک حلقه می باشد
. بهره این حلقه 2 2 1 مثال: حلقه مقابل داراي سه شاخه است که ترنسمیتانس هاي شاخه هاي آن عبارتند از H ,G ,G
G1G H2 2 .باشد می
 
حلقه: هر مسیر بسته اي که با شروع از یک نقطه به همان نقطه برسیم و از هیچ نقطه اي بیش از یکبار عبور نکرده
باشیم یک حلقه است
نکته: در تشکیل یک «حلقه» «یا یک مسیر هرگز شاخه اي را که از آن عبور کرده ایم دوباره رد نمی شویم
مسیر: زمانی که ما از یک نقطه به نقطه دیگر می رویم در واقع یک مسیر را طی کرده ایم
نکته: اگر بر روي یک شاخه چیزي نوشته نشود یا عدد 1نوشته شود یک را در محاسبه ي بهره تاثیر می دهیم
نکته: در هنگام برخورد با عدد "1- "دقت داشته باشید که علامت منفی به هیچ وجه به معناي تغییر جهت نیست و
منفی آن صرفا یک عدد را نشان می دهد.

مجموعه تست 
1 - مکان هندسیریشه ها براي سیستم داده شدهبر حسب تغییرات a کدام یک از شکلهايزیر میباشد (مهندسیمکانیکی
  
2ـ در صورتیکه در سیستم مدار بسته نشان داده شده در شکل مقابل ( SL) داراي یک قطب در نیم صفحه راست بوده و
L( ) S تعداد قطبهاي
بیشتر ازتعداد صفرهايآنباشد. آنگاه شرط لازم برايپایداريسیستم مداربسته کدام است؟  3-
 ( 1
L(o) > o
 (2 
L(o) < o
 
 ( 3
L(o) -< 1
 (4 
1<- L(o)
 
3ـ بازدهمقادیر k، براي پایداريسیستم مقابل کدام است؟  -
 ( 1
o < k <1/7 
 ( 2
o < k < 2/44 
 ( 3
o < k < 3/15 
 ( 4 -2/24 < k < o 

4ـ درمدارزیر اگر ورودي به صورت ttR = ( ) باشد، خطاي ماندگارکدام است؟

 

کدام یک از عبارات زیر در مورد اثرات اضافه شدن قطب وصفر درتابع تبدیل حلقه باز یک سیستم کنترل

همواره معتبر است؟
 
1) اگرقطب یا صفر اضافه شده در سمت چپ محور jw باشد اثري بر پایداري ندارد
2) اضافه شدن صفر باعث پایداري بیشتر و اضافه شدن قطب باعث پایداري کمتر میشود
3) اضافه شدن صفر باعث پایداري کمتر و اضافه شدن قطب باعث پایداري بیشتر میشود
4) بستگی به تابع تبدیل حلقه باز سیستم کنترل دارد.

 

دسته بندی: فنی و مهندسی » مهندسی شیمی

تعداد مشاهده: 229 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 317

حجم فایل:22,626 کیلوبایت

 قیمت: 11,300 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    نوع فایل:Pdf
    m سایز: 15.5b
    تعداد صفحه:317