فایل های دسته بندی وب و برنامه نویسی - صفحه 1

پروژه سیستم مدیریت محتوا با ASP.NET

پروژه سیستم مدیریت محتوا با ASP.NET و پایگاه داده Sql Server

قیمت : 90,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه مدیریت کتابخانه با C#.Net

پروژه مدیریت کتابخانه با C#.Net و پایگاه داده sql server

قیمت : 45,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

روش نصف کردن پروژه محاسبه عددی با متلب

آموزش روش نصف کردن پروژه محاسبه عددی با متلب به همراه فایل متلب

قیمت : 5,600 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پیش‌بینی توانمندسازی براساس ساختار سازمانی و مدیریت دانش در بین کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان فا

پیش‌بینی توانمندسازی براساس ساختار سازمانی و مدیریت دانش در بین کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان فا

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کار با انواع فایل ها (تصاویر، فیلم و ...) و سه روش کار باhv SQL Server

آموزش کامل کار با انواع فایل ها (تصاویر، فیلم، Word و ...) و پایگاه داده (ADO.NET، LINQو Entity Framework)

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقایسه روش‌های مختلف پیش‌بینی مدت زمان اجرای پروژه با استفاده از شاخص‌های ارزش کسب شده A comparison

مقایسه روش‌های مختلف پیش‌بینی مدت زمان اجرای پروژه با استفاده از شاخص‌های ارزش کسب شده A comparison of different project duration forecasting methods using earned value metrics

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

The effectiveness and specificity of change management in a public organization: Transformational l

The effectiveness and specificity of change management in a public organization: Transformational leadership and a bureaucratic organizational structure کارایی و تخصص مدیریت تغییر در یک سازمان عمومی: رهبری تحول و یک ساختار سازمانی بوروکراتیک

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Uncertaindynamics,correlationeffects,androbust investmentdecisions دینامیک غیرقطعی، اثرهای همبستگی

Uncertaindynamics,correlationeffects,androbust investmentdecisions دینامیک غیرقطعی، اثرهای همبستگی و تصمیم‌های نیرومند سرمایه‌گذاری

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی