فایل های دسته بندی حسابداری - صفحه 1

تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت بازار از جمله سرمایه ایران

تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت بازار از جمله سرمایه ایران

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ترجمه کامل کتاب زبان تخصصی حسابداری عبدالرضا تالانه جلد دوم

ترجمه کامل دروس 20 الی 25 کتاب عبدالرضا تالانه جلد دوم ، ترجمه دقیق و روان متون و لغات هر درس بصورت مجزا به همراه پاسخنامه تمرینات هر درس

قیمت : 4,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آیا حسابرسان به مدیریت واقعی سود در تصمیم گیریهای هزینه حسابرسی خود(حق الزحمه شان) اهمیت می دهند؟

چکیده دراین مقاله بررسی خواهد شد ، که آیا حسابرسان تصمیم گیری هزینه های حسابرسی را که پیامدهای خطر بالقوه را بهمراه دارد و از مدیریت سود شرکتهای مشتریانشان به دست می آید ثبت می کنند.با استفاده از یک نمونه بزرگ از شرکت های آمریکایی ما دریافتیم ک...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب روش تحقیق (قسمت دوم)رشته حسابداری

پاسخ گویی به سوالات کنکور جداي از نیاز به بار علمی، نیازمند یک مهارت شیوه خاص در تست زنی نیز می باشد. لذا در این خصوص سعی شده مطالب این کتاب به گونه اي طرح ریزي و تألیف شود که ، داوطلب خود به خود علاوه بر یاد گیري مطالب به مهارت تست زنی نیز دست پیدا کند.

قیمت : 11,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب مجموعه حسابداري حسابرسی( رشته حسابداری)

پاسخ گویی به سوالات کنکور جداي از نیاز به بار علمی، نیازمند یک مهارت شیوه خاص در تست زنی نیز می باشد. لذا در این خصوص سعی شده مطالب این کتاب به گونه اي طرح ریزي و تألیف شود که ، داوطلب خود به خود علاوه بر یاد گیري مطالب به مهارت تست زنی نیز دست پیداکنید.

قیمت : 11,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه تست سؤالات آزمون ششم حسابداری مالی

سؤالات آزمون ششم حسابداری درس حسابداری مالی با کلید و پاسخ های تشریحی در فایل های جداگانهکه با فرمت ورد در 20 صفحه تهیه شده است.

قیمت : 7,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب نکات تکمیلی (حسابرسی) رشته حسابداری

کتاب های خلاصه منابع رشته حسابداری برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد برای کنکوریهای 95

قیمت : 5,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب تئوري حسابداري رشته حسابداری

پاسخ گویی به سوالات کنکور جداي از نیاز به بار علمی، نیازمند یک مهارت شیوه خاص در تست زنی نیز می باشد. لذا در این خصوص سعی شده مطالب این کتاب به گونه اي طرح ریزي و تألیف شود که ، داوطلب خود به خود علاوه بر یاد گیري مطالب به مهارت تست زنی نیز دست پیدا کند.

قیمت : 8,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه تست (آمار) رشته حسابداری

پاسخ گویی به سوالات کنکور جداي از نیاز به بار علمی، نیازمند یک مهارت شیوه خاص در تست زنی نیز می باشد. لذا در این خصوص سعی شده مطالب این کتاب به گونه اي طرح ریزي و تألیف شود که ، داوطلب خود به خود علاوه بر یاد گیري مطالب به مهارت تست زنی نیز دست پیدا کند.

قیمت : 5,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی