فایل های دسته بندی علوم پایه - صفحه 1

مقاله انگلیسی کاربرد سل-ژل در استخراج به همراه ترجمه

قرص پلیمری سل-ژل حکاکی مولکولی شده برای استخراج فاز میکروجامد: تعیین متادون موجود در پلاسمای خون انسان با استفاده از طیف سنجی کروماتوگرافی مایع جفت شده با طیف سنجی جرم

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله انگلیسی کاربرد استخراج و میکرو استخراج به همراه ترجمه

مقاله انگلیسی کاربرد استخراج و میکرو استخراج به همراه ترجمه

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله انگلیسی موضوع: کاربرد نانو ذرات در استخراج به همراه ترجمه

مقاله انگلیسی موضوع: کاربرد نانو ذرات در استخراج به همراه ترجمه

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

یک معمای ریاضی که هوش تیزی می طلبد

یک معمای ساده ریاضی که هوش تیزی میطلبد .میتونید این معما رابرای سرگرم کردن افراد استفاده کنید.

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دلیل نامگذاری واحدهای اندازه گیری

آشنایی با واحدهای اندازه گیری و دلیل نامگذاری آنها .

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آنالیز حقیقی رشته ریاضی کاربردی

توان پاسخ گویی به سوالات کنکور جداي از نیاز به بار علمی، نیازمند یک مهارت و شیوه خاص در تست زنی نیز می باشد. لذا در این خصوص سعی شده مطالب این کتاب به گونه اي طرح ریزي و تألیف شود که ، داوطلب خود به خود علاوه بر یاد گیري مطالب به مهارت تست زنی نیز دست پیدا کند.

قیمت : 7,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب تحقیق در عملیات پیشرفته

پژوهش عملیاتی یکی از علوم یاريرسان در جهت تصمیم گیریهایش میباشـد پـژوهش عملیـاتی بـا بسـیاري از مسـائل محوري مربوط به تصمیم گیري مدیران در ارتباط است. پژوعش عملیاتی ترکیبی از تکنیکها و روشهاي استنتاج شده از علوم مختلف چون ریاضی، اقتصاد میباشد که به طور چشمگیري مدیران را یاري میکند

قیمت : 11,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود جزوه زبان تخصصی رشته ریاضی کاربردی.

کتاب های خلاصه منابع رشته ریاضی کاربردی همراه بامجموعه تست در هر فصل با پاسخنامه تست

قیمت : 5,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت کاربردهای فناوری نانو در محیط زیست وانرژی های نو

دانلود پاورپوینت کاربردهای فناوری نانو در محیط زیست وانرژی های نو

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی