فایل های دسته بندی مهندسی شیمی - صفحه 1

گزارش كارآموزي نيروگاه گازي و سیکل ترکیبی شيروان

گزارش كارآموزي نيروگاه گازي و سیکل ترکیبی شيروان

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کامپوزیت

امروزه در بسیاري از کاربردهاي مهندسی، به تلفیق خواص مورد نیازاست وامکان استفاده ازیک نوع ماده که همه خواص مورد نظر رابرآورده سازد وجود ندارد

قیمت : 6,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شیمی سینتیک- اصول مهندسی پلیمریزاسیون

دانلود شیمی سینتیک- اصول مهندسی پلیمریزاسیون ،دانلود ، شیمی سینتیک- اصول مهندسی پلیمریزاسیون ،پلیمرهاي خطی یکبعدي ،پلیمرهاي نردبانی ،پلیمرهاي صفحه اي ،پلیمرهاي شبکه اي

قیمت : 5,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

انتقال جرم

عملیات انتقال جرم به جداسازي مخلوطها به سازندههاي آنها مربوط میشوند بهشرط ایـنکـه ایـن عملیـات باعـث به وجود آمدن تغییراتی در ترکیب مخلوطها شود.

قیمت : 5,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

انتقال حرارت

مبانی انتقال حرارت اگر دما در هر نقطه مستقل از زمان باشد ، سیستم را سیستم پایدار ، دائم و یا پایا می نامیم و واژه یک بعدي بدین معنی است که فقط در یک بعد انتقال حرارت داریم

قیمت : 5,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

. کتاب رئولوژي رشته پلیمر

کتاب های خلاصه منابع رشته پلیمر برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد برای کنکوریها

قیمت : 6,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب انتقال مومنتوم

دانش فناوري مکانیک سیالات با درك و مفاهیم ویژگی هاي سیال و همچنین بکارگیري قوانین اساسی مکانیک و ترمودینامیک و انجام آزمایشهاي دقیق بسیار گسترش یافته است . کتاب های خلاصه منابع رشته پلیمر برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد برای کنکوریها

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب لاستیک-الاستومتررشته پلیمر

کتاب های خلاصه منابع رشته پلیمر برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی برای کنکور

قیمت : 9,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه تست آمار و احتمال مهندسی رشته پلیمر

مجموعه تست آمار و احتمال مهندسی رشته پلیمر برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد با پاسخ های کامل تشریحی برای کنکوریهای

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی