فایل های دسته بندی دین و مذهب - صفحه 1

گزارش تخصصی دبیر دین و زندگی راهنمایی

گزارش تخصصی دبیر دین و زندگی راهنمایی

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی عوامل تنهایی ولی خدا

بررسی عوامل تنهایی ولی خدا و راه های جدا نماندن از ولی خدا

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حقوق فرزندان در آموزه های دینی

این مقاله علمی ترویجی می باشد

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حقوق والدین در آموزه های دینی

بررسی حقوق والدین در قرآن و روایات و صحیفه سجادیه در غالب دعا و بسیار زیبا و جذاب

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

خواص سنگ های قیمتی و جواهرات +نگاه قرآنی و روایی

بررسی خواص و ویژگی های سنگ های قیمتی و نگاه قرآنی و روایی به آنها

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ریشه یابی مبانی فکری تکفیریان در قرآن

مقاله ریشه یابی مبانی فکری تکفیریان در قرآن؛ چکیده: با بررسی عقاید تکفیری ها و وهابیت روشن می شود که ریشه ی همه ی گروه های تکفیری به فرقه ی وهابیت برمی گردد و همچنین حمایت بی چون وچرای این فرقه از گروه های تکفیری نشان از منشاء آن یعنی وهابیت دارد . از این جهت باید به نقد افکار وعقاید وهابیت پرداخت.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل