فایل های دسته بندی گوناگون - صفحه 1

پیش‌بینی توانمندسازی براساس ساختار سازمانی و مدیریت دانش در بین کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان فا

پیش‌بینی توانمندسازی براساس ساختار سازمانی و مدیریت دانش در بین کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان فارس

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تاریخ هحامنشی

سلطنت داریوش بزرگ

قیمت : 1,300 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ویژگیهای جذب پوششهای عاری از سرب برای استفاده در فرایند حفاظت پرتوی THE ABSORPTION PROPERTIES OF LE

ویژگیهای جذب پوششهای عاری از سرب برای استفاده در فرایند حفاظت پرتوی THE ABSORPTION PROPERTIES OF LEAD-FREE GARMENTS

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دغدغه هاي فرهنگی مقام معظم رهبري

دغدغه هاي فرهنگی مقام معظم رهبري

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Fraud detection in online consumer reviews تشخیص تقلب در بررسی های آنلاین مصرف کننده

Fraud detection in online consumer reviews تشخیص تقلب در بررسی های آنلاین مصرف کننده

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

قویت حاکمیت شرکت های مرتبط با دولت از طریق شیوه های حسابداری مدیریت استراتژیک و ارزش آفرینی Enhanci

قویت حاکمیت شرکت های مرتبط با دولت از طریق شیوه های حسابداری مدیریت استراتژیک و ارزش آفرینی Enhancing the Governance of Government Linked Companies via Strategic Management Accounting Practices and Value Creation

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آیا تناقضی میان درآمد و نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌های سهامی اتحادیه اروپا وجود دارد؟ دومین کنفرانس جه

آیا تناقضی میان درآمد و نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌های سهامی اتحادیه اروپا وجود دارد؟ دومین کنفرانس جه

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

How control system information characteristics affect exporter-intermediary relationship quality چ

How control system information characteristics affect exporter-intermediary relationship quality چگونه مشخصات اطلاعات سیستم کنترل بر کیفیت رابطه صادرکننده-واسطه تاثیر می‌گذارد

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Methods of Financial Engineering: Strategy on Locking Periods روش های مهندسی مالی: استراتژی مرتبط

Methods of Financial Engineering: Strategy on Locking Periods روش های مهندسی مالی: استراتژی مرتبط با رکود اقتصادی

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی