فایل های دسته بندی اقتصاد - صفحه 1

حقوق و دستمزد

تحقیق 49 صفحه ای ورد

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تأثیر بر نامه های پنج ساله توسعه اقتصادی بر توسعه کشاورزی

تحقیق 13 صفحه ای ورد پیرامون موضوع تأثیر بر نامه های پنج ساله توسعه اقتصادی بر توسعه کشاورزی

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی شاخص های اقتصاد مقاومتی، تورم

بررسی شاخص های اقتصاد مقاومتی، تورم

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جمع بندی مباحث کنفرانس اقتصاد ایران

جمع بندی مباحث کنفرانس اقتصاد ایران

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فساد اداری

تحقیق فساد اداری

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران (مطالعه موردی:بانک پارسیان

بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران (مطالعه موردی:بانک پارسیان

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسي معيارهاي مورد استفاده حسابرسان مستقل درارزيابي تداوم فعاليت بنگاههاي اقتصادي در ايران

بررسي معيارهاي مورد استفاده حسابرسان مستقل درارزيابي تداوم فعاليت بنگاههاي اقتصادي در ايران

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اثر توسعهی مالی و اقتصادی بر سیاستهای زیستمحیطی (مطالعه‌‌ی موردی: کشورهای منتخب حوزه‌ی منا)

اثر توسعهی مالی و اقتصادی بر سیاستهای زیستمحیطی (مطالعه‌‌ی موردی: کشورهای منتخب حوزه‌ی منا)

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بازارهای اوراق بهادار

بازارهای اوراق بهادار

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی